Başlık : Gargoru
İçerik : Yı-gı-rey ka-teg-her neb-ğuz-ke ze-hop-lehk,
Yaş-ha-ke ze-tey-hoer-kım pı-sa-le zı-rav-dek,
Ya-şan-ke ze-de-xur-kım zır ğad-re-yım yov-goe-vak.

Voa-vey, va-vey-ti vey !...
Ğar-goe-ru diz-xı-gebz ku-dan pem-xu-num de-koay.
Pı-sa goa-koet, teyp-lhe da-het si ja-ğoe xoay !
Xı-gebz uş, gub-zı-ğat zı-hoe-yır kıy-ğa-şı-fınt ;
Zı Ğa-dı-ye ça-le kı-di-ha-hı-fınt :
Sı-çar-kım çıy-mı-çay çıy-mıday.

Yı-gı-rey ka-teg-hem ya-ça-jır-kım zız-hoa-ğa-den,
Zı-mi ya-de-jır-kım zı-ri ya-ğa-lhe-pan;
Zep-sov-mi za-fe-de-ğoes za-fo-çıj zı-ğa-ça-ğoen.

Voa-vey, va-vey-ti vey !...
Ğar-goe-ru diz-ça-le-jan dem-xu-nur kıy-şay.
Ça-le ça-ra-çet, pı-sa-le ğa-za-çat si-ja-ğoe xoay !
Ça-le uş bı-la-net, zı-hoe-yır kı-ri-ğa-ze-fınt ;
Zı Ğa-dı-ye xı-gebz kı-di-ha-hı-fınt :
Şı-çar-kım çıy-mı-çay çıy-mı-day.

Yı-gı-rey ka-teg-hem ya-ug dı-ra-ha-yı-jın ?
Yap-lha-per tın-şı-ğas gu-ğeyh zı-ha-ce-jın ?
Ze-koa-nı-ğar ya-fa-tı-xa-ğoes şuk, şu-koa-ne pı-xoa-de-jın?

Voa-vey, voa-vey-ti vey !...

Yı-gı-rey ka-teg-her nab-ca-çak u-pa-ley,
Şı-hac be-la-ca da-me ley, za-dey ;
Şı-ha teoh vu-na-ze teyp-la ğa-za-çay !

Voa-vey, va-vey-ti vey !...

Yı-gı-rey ka-teg-hem fa-der ya-e-ney,
Ya-hoeyb-la-ğu zı-daş-ter lha-koe pı-ha-ray ;
Ya-hoa-koa-tu ya-de-gu-nı-ğar ya-fa-tı-xa-ğoey !

Voa-vey, va-vey-ti vey !...

Yı-gı ze-dem-xu-jır da-ri-ra da-nes ;
Zı-mi ya-hoem-xu-jır Ğa-dı-ye ga-nes ;
Pa-lhe zı-hoam-çı-jır lhep-kıj vu-na-ğoas !

Voa-vey, va-vey-ti vey !...


BIJR17;XE - BICR17;RA Saim Tuc
05 Nisan 1986 Ank.
Yazar : Saim TUÇ
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.