Başlık : Altıkesek Sazlığı (kamıl şiiri)
İçerik : ALTIKESEK SAZLIĞI ve KA-MIL ŞİİRİ
Eskiden (1930 lu yıllarda) Yağlıpınarlılar (Jerıştey) hayvanlarına ot temininde zorlandıklarından dolayı Altıkesek Sazlığına giderek, sazları (Kamil: Kamış) biçmek suretiyle köylerine götürürlermiş...

Yukandaki tarihte yine Yağlıpınarlılar saz biçmiş götürürlerken aralannda bulunan Duvar'ların soyundan olan JANDAR, çektikleri sıkıntının hüznünü kendi kendine mırıldanıyor. Bunu gören bir arkadaşı sorsa da derdinin ne olduğunu söylemiyor. Fakat kulağına kar suyu kaçan bu arkadaşı Jandarı rahat bırakmayınca derdini döktüğü sözcükleri 5 paket tütün karşılığında ona öğretiyor. Oda çalı süpürgesi karşılığında başkalarına öğretiyor. Bunlardan biriside Yağlıpınar eniştesi olan Hilmiyeli (Beşkazak-hable) Yı-lo-vu-koa Kamil'dir. Ondanda Tahsin Akhan (Axmet) öğreniyor. Tahsinden derleyen Altıkesekli Bıc'ra Saim Tuc (15 Mart 2002)

Lov koa-ie ka-mıl-her: (Altıkesek Kamışları)

Yeov muğoa kamıl
Vuzışıkır pısı ufas
Vuynafer Gazeyıjım kışaç
Dızrımıçu vuyavujırım sıkoha
Veykıkehıjınke
Dıkazğaça Tıham sovleuı

Yeov mığoa kamıl
Dızırısım meukmıle şıkıts
Pışedgıj nemezım
Jerıştey dıkovk
Lovkoje ğazım dıkoıh
Lovkoajeher kıdovk
Şemegıkeke kıthoapş
Aha şaneke kıdat

Yeov mığoa kamıl
Sınoplri kenkenure vuzepıls
Vuişham soplri mesıs
Viylabjem sışovari kehışas
Vişham sovari poşaş
Aha şaneke vızıtım
Yane goşa çalhaj (yamğoetıjke, yamleğujke)

Yeov mığoa kamıl
Sığamelınşesi Lovkoajem yajızoari
Kundır kaper kızağalaoğ
Kızezğalağur yegup şıse si-gu-ğat
Sızteyıvuver pısıvune maşasi zıçova
Sızxeyuver cıpxıçasi kısxovva
Sışıpeykehım sicey ğoenşeg zakoer kışıveyh
Veykıkıhıjınke Tıham sovleuı

Yeov mığoa kamıl
Lovkoajapşem vuzoşe
Lovkoejekem vuzoşehir
Jerıştey vusışşeke
Ğoeg nebcitır vopxankir
Pıhanki çıphaker vovcepır
Vi capağake vukaçari
Nafe koaçıleri vağas


Yazar : BICRA Saim TUÇ
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.