Başlık : ÇALIŞMAK YAŞAMAKTIR
İçerik : Kendin için, ailen için, onların sevgi ve sempatilerini kazanmak için çalışmak!... Çevreden kopmamak, toplumdaki saygınlığını arttırmak için, hiç tanımadığın halde bir başkaları için çalışmak! Haysiyetini, şerefini korumak için, beğeni toplamak ve yalnızlık- tan kurtulmak için çalışmak! Yalnızlık en büyük güçsüzlüktür. En azından güçsüzlükten kurtulmak için çalışmak gerekir.

Tanrının bile çalışmayı her türlü ibadetin önüne koyduğu söylenir, insanların da sevdiği muhakkak… Tembelliğe prim verildiği hiç görülmemiştir. Boş duranın işinin olmaması gibi çalışkan olanında işsiz kaldığı görülmemiştir. Güç insanın yüreği ve zekasındadır. İnsanlar onu kullanarak çok şeye yarar hale gelirler.

Hayatta insanın en büyük desteği içinden geldiği soyu, ailesi ; anne, baba, bacı, kardeş ve akrabalarıdır. Onların desteğini kaybetmemek en başta gelen prensip olmalıdır. Çevre ve topluma uyum sağlama konusuna önem verilmelidir. Bunlar
özverili olmayı, bencil olmamayı, sadece kendi doğrularında israr etmemeyi gerektirir.

Genel teamüle (eğilime) kurallara, genel ahlak ve adaba aykırı düşmek kendi kendini tecrit anlamına gelir. Ne yaptığını bilmemek kendini çaresizliğe ve zavallılığa itmek demek olur. Hayatta aczin en büyük mükafatı sürünmektir. Bu acze düşmemek için insanlar çalışmayı içlerine sindirmeli, canlarını dişlerine takarak kendilerini ona göre düzenlemelidir.

Hayatın acımasızlığı, insanların dünya malına aşırı düşkün olmasından kaynaklanır. Verebildiğiniz sürece iyisinizdir!... Değilse eğer ne soyluluğunuz kalır, ne yakışıklı olmanız mevzu olur ve nede aklınız bir şey ifade eder, kendi kendinize olan güveni de yitirirsiniz.

Hayatın hayal olmadığı, ateşin yaktığı, suyun boğduğu, taşın sert olduğu bilindiğine göre: İnsanların nasıl katılaşabildiği unutulmayarak, zayıfa yaşama hakkı tanınmadığı gerçeği karşısında insanlar kendilerini geliştirmeye, yeteneklerini arttırmaya azami dikkat ve özen’i göstermelidirler.

İnsanın değeri verimliliği ile orantılı olduğuna göre: Çalışmak, durmadan çalışmak, neden ve kime çalıştığını bile bilmeden boşa çalışmak dahi büyük önem taşır… Kazanmak ve kazandığını başkalarıyla paylaşmak erdemliliktir. İnsan bu sayede değerli ve sevimli hale gelir, dünya güzelleşir… ÇALIŞMAK YAŞAMAKTIR!

Çalışmak huzurun kaynağı, mutluluğun aynasıdır. Çalışmak bütün erdemlerin anasıdır.


BIC’RA Saim Tuc
07/12/1992 Ank.
Yazar : BIC' RA Saim TUÇ
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.