Başlık : O 'nu Sevmenin Alâmetleri
İçerik : Bir şeyi veya bir kimseyi seven, onunla olmak, ona benzemek ister. Sevgideki sadâkatin ölçüsü budur. Bu yüzden Allah'ın Rasûlünü sevdiğini söyleyenlerde şu alâmetlerin bulunması gerekir:

1. O'na uymak, O'nun sünnetini işlemek, söz ve fiillerine tâbi olmak, O'nun edepleriyle edeplenmektir. Nitekim, Allah Teâlâ şöyle buyurur:
- De ki: Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, hemen bana uyun ki; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı, bağışlasın. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir." (32).

2. O'nun emirlerini, nefsinin arzularına tercih etmek. Nitekim Allah Teâlâ buyurur:
- "Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler, onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik hissetmezler, kendileri zaruret ve ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkârlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar, saadete erenlerdir (33).

3. O'nun sevdiği kimseleri ehl-i beytinden ve soyundan olanları, ensâr ve muhacirlerden oluşan ashabını sevmek, onlara düşmanlık besleyenlere buğzetmektir. Çünkü bir kimseyi seven onun sevdiklerini de sever.

4. Allah'a ve Rasûlü'ne buğzedenlere buğz etmek ve Rasûlüllah'a düşman olanlara düşman olmak. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur
- Allah'a ve âhiretgününe inananların, babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları bile olsa, Allah'a ve peygamberlerine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. (34).

5. O'nun getirdiği Kur'ân ve İslâm ahkâmını sevmektir. Çünkü O'nun ahlâkı da Kur'ân'di.

6. Onun ümmetine şefkat ve merhamet etmek, onların yararına işler yapmaktır.

7. O'nu sevdiğini söyleyen kimse, dünyaya metelik vermemeli, fakirliğe hâzır ve razı olmalıdır. Çünkü Allah'ın Rasûlü kendisini sevdiğini söyleyen birine Öyleyse fakirliğe hazır ol! (35) buyurmuştu.

8. O'na ulaşmayı O'na kavuşmayı sevmek. Çünkü seven sevdiğine kavuşmak ve ona yakın olmak ister.

9. O'nu çokça hatırlamak, unutmamak, huşu ve hudû ile salât u selâm göndermektir. Çünkü O'nu sevmenin yolu onu anmaktan O'na salât-u selâm göndermekten geçer.

Alıntı
Yazar : Derya güpse
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.