Başlık : baba nasihatı
İçerik : Ben bir babayım;
Oğlum ve kızım,İyi bir insan olsun istiyorum.
Dürüst olsun.
Çalışkan olsun.
Büyüklerini saysın.
Küçüklerini sevsin.

Sevildiğini ve ona her zaman güvenen bir ailesi olduğunu bilsin.
Ama o, ailesine değil, en çok kendine güvensin. Her zaman elin-
den gelenin en iyisini yapan bir insan olsun. Elinden gelenin da-
ha azıyla yetinmesin.Değerleri olsun.Gerekirse uğruna her şeyi-
ni feda edebileceği değerleri. Eğilmesin, bükülmesin. Kimseden
fayda ummasın, kol kanat dilenmesin... Fikri, vicdanı, irfanı hür
olsun...

Paylaşmayı bilsin. Ödünç aldığını geri vermeyi unutmasın. Doğ-
ru bildiğini yapmaktan çekinmesin. Konuşmak kadar, dinleme-
yi de önemsesin. Dünyanın en iyi hatibi de olsa, dinlemenin ko-
nuşmaktan daha değerli olduğunu öğrensin.

Kibar bir insan olsun. Dedikodu yapmasın. Zor da olsa her za-
man doğruyu söylesin. Oyun oynayacaksa, adil oynasın. Kura-
lına göre, centilmence oynasın. İşler zora girince mızıkmasın.
Ne hak yesin, ne hakkını yedirsin...

Olur olmaz şikâyet etmesin. Zırt pırt ağlamasın. Affedici olsun.
Sahip olduklarına şükretmeyi bilsin. Sabırlı olsun. Tabii müm-
künse akıllı, yetenekli ve şanslı da olsun.

şımarık olmasın benim çocuklarım. Arsız olmasın. Hak ve sorum-
luluğun kol kola yaşadığını, sorumluluklarını üstlenmeden hakla-
rının olamayacağını anlasın.

Yapması gereken bir işi yaptığı için övünmesin, gerim gerim ge-
rinmesin. yaşamda dürüstlüğün ve çalışkanlığın meziyet sayılma-
dığını, herkesin zaten öyle olması gerektiğini beklediğimizi bilsin.

Düşene bir tekme de o vurmasın. Köşeyi dönmeyi beceri sayma-
sın. Başarının eşiğinden atlayınca kavuşulacak bir kapı değil, ba-
samak basamak çıkılacak bir merdiven olduğunu ama her çıkışın
bir de inişi olabileceğini unutmasın.

Haksızsa özür dilemeyi bilsin ama abartmasın. Varsın biraz naif
olsun ama yalaka olmasın.

Kısaca adam gibi adam olsun.
Yazar : ismet boran
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.