Başlık : İMAN-SALİH AMEL
İçerik : İMAN-SALİH AMEL

İman ile Salih amel, elektriğin iki teli gibidir. Biri olmazsa ışık vermez. Her birinin ışığı kendinde gizlidir. İman, Salih amelle birleşince asıl ürününü vermeye başlar. O halde İmanı pozitif elektrik yüklü bir cisme, Salih ameli de negatif elektrik yüklü bir başka cisme benzetebiliriz.
İman ile Salih amel İlahi nur ve hidayet güneşi gibidir. Ondan yararlanma talebi olan kalpler yararlanabilir. Tıpkı elverişli toprak gibi katılaşıp çoraklaşan bir kalbin, güneşten yararlanması mümkün mü? Ancak ilahi rahmetten iman ve iyi R11;yararlı amel ve sahipleri nasiplerini yeterince alırlar. Katı kalp, çürür ve azgınlık ne kadar bu rahmetin önünde engelse, iman ve Salih amel de bu rahmete açılan en geniş kapıdır.
Hz. Peygamber veda haccı hutbesinde, kalabalık bir kitle huzurunda şunu ilan etmiştir. R20;Arabın, arap olmayanlara hiçbir üstünlüğü olmadığı gibi, Arap olmayanların da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Fazilet ancak takva iledir. Hepiniz Âdemoğullarısınız, ÂdemR17;de topraktan yaratılmıştır. Şeref ve şanın esası takvadır. İnsanı yükselten veya alçaltan kendi amelidirR30;R30;
İslam peygamberi, lisanı vahiy ile bilumum insanlığa orada şöyle hitap etmiştir. R20;Ey insanlar., biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık ta ki tanışasınız. Allah nezdinde en şerefli olanınız en müttaki olandır.R21; (hucurat l3) Yine Allahu teala buyurmuştur. R20;Ne malınız, nede evlatlarınız değildir sizi huzurumuza yaklaştıracak olan, ancak iman edip ameli salih işleyen, işte onların amellerine kat kat mükâfat vardır. (sebe süresi34-37)
İman, ameli Salih ve faziletin hedefi mutlak saadettir. Dünyada bu hedefini bulamayan ona erişemeyen kimse bu hasletlerinin karşılığını ahirette bulacaktır.
İSMET BORAN
Yazar : İsmet Boran
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.