Başlık : GÜNAH
İçerik : GÜNAH
(kısa kısa)
Önce günah nedir bu kelime üzerinde duralım. Allah ın emirlerine aykırı olarak görülen iş, dini suç şeklinde izah olunur. KuranR17;ı Kerimde seyyie zenb ve kebire günah manasınadır. Arapça mütehassıslar seyyieR17;yi küçük günah, zünüp ve kebairR17;i büyük günah olarak tarif etmişlerdir. KuranR17;ı Kerimde: Eğer yasak ettiğimiz büyük (günahlardan) kaçınırsanız sizin (öbür) kabahatlerinizi örteriz.(2) buyurulmuştur. Bu ayeti kerimede büyük günahlar kebair küçük kabahatler de seyyie olarak anılmıştır.(3) Resulü Ekrem (sa)in buhari ve müslüm de yer alan bir hadisi şerifinde, yedi şeyden çekininiz buyurmuştur.
1 R11; Allah (c.c.)R17;a ortak koşmak,
2 R11; Haksız yere Allah (c.c.)R17;ın haram kıldığı cana kıymak,
3 R11; Sihir, büyü yapmak,
4 R11; Tefecilikle meşgul olmak, faiz yemek,
5 R11; Yetimin malına el koymak,
6 R11; Düşmanla yüz yüze gelindiğinde kaçmak,
7 R11; İffetli mümin kadınlara iftira etmek.(4)
Müctehid imamlar; Allahu Teala (cc)R17;nın ceza tayin ettiği ve açık olarak azabıyla tehdit ettiği her çeşit günah büyüktür.R21; hükmünde hemfikirdirler Demek ki, muhkem ayetlerle ve hükmü katR17;iyyet ihtiva eden mütevatir sünnetle sabit olan her günah büyüktür. Büyük günah sahibinin durumu, mezhepler arasında tartışma konusu olmuştur. İmam-ı Maturidi; günah işleyenler, günahları sebebiyle imandan çıkmazlar. Çünkü haberi mütevatirle sabit olan husus büyük günahların bağışlanma ihtimalinin olduğudur. Büyüğü bağışlanınca küçüğünün bağışlanma ihtimali daha evladır. hükmünü zikreder.(6) AliyyüR17;l Kari R20;Fıkh-ı EkberR21;şerhinde R20;ne kadar büyük olursa olsun herhangi bir günah sebebiyle, hiçbir MüslümanR17;ı tekfir etmeyiz.R21;denilmekte
AllahR17;a Peygamberlere ahiret gününe ve İslamR17;ın diğer ön gördüğü hususlara iman ettikten sonra işlenen günahlardan dolayı ümitsizliğe kapılmak ilahi rahmetten umut kesmek küfrün alametidir. Bu bakımdan Allah kullarına böyle bir damga ile damgalanmaktan sakındırıyor. Çünkü peygamberler dışında günahsız kusursuz insan yoktur. Günah büyüklüğüne değil ilahi rahmetin genişliğine bakmak kime karşı işlediğimizi düşünerek pişman olmak önemlidir. KurR17;anı kerimde De ki ey kendilerine karşı haksızlık edip ölçüyü aşan kullarım! AllahR17;ın Rahmetinden ümidinizi kesmeyin, çünkü Allah Elbette büyük günahları bağışlar ve herhalde 0, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.(39/53 ) Zira Allah günahkar kullarını uyarıyor.İman kavramında ümitsizliğin yeri olmadığını bildiriyor (kaynaklar:Kelimeler_kavramlar Y.kerimoğlu)

İSMET BORAN
Yazar : İsmet Boran
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.