Başlık : İSLAMDA KADIN HAKLARI
İçerik : İSLAMDA KADIN HAKLARI

Dünya ve ahiret saadetini hedefleyen İslam Dini, toplumun temeli olan aileyi sevgi ve saygıya dayanan bir kurum olarak tanımlamıştır.
Nitekim Kur’an-ı kerim’de; “Huzur bulmamız için size kendi cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet bağları oluşturması da Allah’ın varlığının delillerindendir. Gerçekten bunda düşünen bir toplum için alınacak dersler vardır.” (Rum,sür.21) buyrulmaktadır.
İslam’da eşler birlerine karşı yükümlü ve sorumlu kılınmışlardır. Ailede erkeğin kadına nasıl davranacağı konusunda sevgili peygamberimiz (sas.) şöyle buyurmaktadır; “İmanca en olgun olan mümin, ahlakça en güzel olandır. En hayırlınız da hanımına en güzel davranandır.”
Aile hayatı konusunda da güzel örneği teşkil eden Peygamberimiz, hiçbir zaman hanımlarına sert muamelede bulunmamış ve onlara karşı daima iyi davranarak, şefkatle muamele etmiştir.
Kadınlar Yüce Allah’ın birer emanetidir. Dolaysıyla bu emaneti korumak ve kollamak görevi de erkeğin boynunun borcudur. Nitekim sevgili Peygamberimiz veda hutbesinde; “kadınlar size Allah’ın bir emanetidir.” buyurmuştur.
İslamiyet, kadının toplumdaki yerini çok iyi ve sağlam bir şekilde belirlemiştir. Kadın, insan neslini doğuran ve yetiştiren muhterem bir varlıktır. Onun kalbi sevgi ile nakış nakış işlenmektedir ki çocuklarını o sevgiyle korusun, büyütsün ve topluma yararlı insanlar haline getirebilsin. Onun içindir ki evlat hayatı tanımaya, akli ve ruhi meleklerinin gelişmeye başladığı çocukluk döneminde, sevgiyle doyurulmalı sağlıklı ve dengeli bir ruh yapısına kavuşturulmalıdır. Bu itibarla kadın ailenin ve dolaysıyla da toplumun temel taşıdır. Onun mükemmelliği toplumun mükemmelliğini hazırlayacaktır.
Dinimizde ana-baba, geleceğin anneleri olması bakımından kız çocuğunun terbiyesi üzerine daha bir hassasiyetle ve sevgiyle eğilmeyi tavsiye etmektedir. Kız çocuğunu bakıp büyütüp güzelce terbiye edene hem cennet, hem de cennette en güzel makam olan Resulullah (sav.) komşu olma makamı vaat edilmektedir. (Riyazu’s Salihin c.1/270)
İslam’da kadın, bazı kötü niyetlilerin iddia ettikleri gibi kişiliği olmayan, bu sebeple de kocaya tabi olmak zorunda kalan, kendisini yönetmekte aciz, aklı bir şeye ermeyen bir varlık asla değildir. Bilakis mehir isteme ve mülk edinme hakkına sahip şahsiyetli bir varlıktır. Evlilik müessesesinde erkeğin hayat arkadaşı olarak kabul edilmiştir. Bütün bu güvenceler karşısında inançlı bir kadının aldığı insani ve dini terbiye, onun çocuğunu şefkatle emzirmesini de, evin işlerinde kocasına yardımcı olmayı da ona telkin eder. İslamiyet kocasına itaat eden geçim ehli bir hanımın, Allah’ın rızasına nail olacağını ve ona layık olduğu değeri verir.
Yüce Allah; “Onlar sizin örtüleriniz, siz de onların örtülerisiniz. Onların sizin üzerinizde, sizinde onların üzerinde haklarınız vardır.” (Bakara süresi,l87) buyurarak kadının erkekle karşılıklı sorumluluklarını beyan etmiştir.

İSMET BORAN
Yazar : İSMET BORAN
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.