Başlık : DOĞRU HABER
İçerik : DOĞRU HABER

İslam ilahi vahye dayanan köklü bir medeniyettir. Vahiy ise yüce AllahR17;ın ilahi hakikatleri Peygamberlere bildirme yolunun adıdır. Bu bakımdan vahiy, bir haber verme olayıdır. Peygamberler de AllahR17;tan kullarına haberler, buyruklar, müjdeler, öğütler ve ikazlar getiren habercilerdir. Doğruluk anlamına gelen R20;sıdkR21; peygamberlerin en başta gelen vasıflarındandır. Peygamber efendimizin haber verdiği ilahi hakikatlerin üzerinden on dört asırdan fazla zaman geçmesine rağmen, onlarda herhangi bir değişiklik, eksiltme ve ekleme olmamıştır.
Kutlu haber silsilesinin son halkası Hz. Peygamberin haber verdiklerine kulak vermek, onları anlamak ve uygulamak, dünya ve ahiret mutluluğuna erişmek için şarttır. Hz. Peygamberin çağrısının en başında ise Müslümanların daima doğru ve dürüst olmaları, yalandan ve yalancılıktan uzak durmaları gelmektir. Buna göre; olgun bir Müslüman her zaman, gerçeği ve doğruyu söylemeli, hakka tanıklık etmeli, gerçeği ters yüz etme, abartma, muhatabını yanıltma, iftira ve bühtandan da kesinlikle uzak durmalıdır.
Hucurat süresinin 6. ayetinde işitilen her habere itibar edilmemesi, haberin ve haber verenin mutlaka araştırılması, böylelikle fert ve topluma zarar verici davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır. Yalan yanlış haber vermek veya gerçek dışı beyanda bulunmak ne kadar veballi bir davranış ise duyduğumuz haberlerin doğru olup olmadığını araştırmadan hepsini doğru kabul ederek üzerine hüküm bina etmek de dini ve ahlaki açıdan o kadar veballi bir davranıştır. İsra süresinin 36. ayetinde; R20;Bilmediğin bir şeyin ardına düşme, çünkü doğrusu kulak, göz ve kalp bunların her biri ondan sorumludurR21; İnsanın gözünün, kulağının ve kalbinin her türlü tasarrufundan sorumlu tutulacağı çok açık bir şekilde ifade edilmektedir. Peygamber efendimiz de R20;kişiye yalan olarak her duyduğunu söylemesi yeterR21; (Müslim 1/10) buyurmuşlardır.
Yalan haber kuşkusuz fert ve topluma büyük zararlar verir. Fitnenin, fesadın hatta savaşların çıkmasına, dostlukların sona ermesine, hakların zayi olmasına, masumların zarar görmesine ve benzeri birçok olumsuzluğa vesile olur. Zaman zaman bir yanlış haber yüzünden ocakların söndüğüne, insanların perişan olduğuna şahit olmaktayız. Bu bakımdan duyduğumuz haberin aslını araştırıp doğrusunu öğrenmeye çalışalım, doğrusunu öğrenmeden onunla asla amel etmeyelim. Ayrıca bize sır olarak emanet edilen haberleri de saklamasını bilelim. İnsanların özel hayatlarına müdahale anlamına gelecek, kişilikleri zedeleyici durumların araştırılıp ortaya konulması çabalarından da uzak durmaya çalışalım.
Kitle iletişim araçlarının sağladığı imkânlarla yoğun haber bombardımanı altında yaşadığımız şu günlerde gerek fert ve gerekse toplumsal huzurumuzun temini ve muhafazası için İslamR17;ın haber konusunda belirlediği ahlaki kurallara uymayı şiar edinelim.

İSMET BORAN
Yazar : İSMET BORAN
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.