Başlık : Kadir Gecesi
İçerik : KADİR GECESİ

Yüce Allah’ın en büyük mucizesi olan Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimize mübarek Kadir gecesinde indirilmiştir. Bütün insanlığa huzur ve saadet yolunu gösteren Kur’an-ı Kerim’dir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bütün insanlığı Kur’an-ı Kerimle aydınlatmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Allah şöyle buyurmaktadır.
“Doğrusu biz Kur-an’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gece rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadir süresi 97/l-5)
Kadir gecesi azamet ve şeref gecesi demektir. Bu geceye Kadir gecesi denilmesinin sebebi de bu gece içinde kadri yüce bir kitabın Cibril-i Emin vasıtasıyla sevgili Peygamberimize gönderilmiş olmasıdır. Nitekim Bakara süresinde Allah Teâlâ şöyle buyuruyor;
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an-ın indirildiği aydır.” ( Bakara,2/185)
Bu ayetten anlaşılıyor ki Kur’an-ı Kerim, Ramazanı şerifte ve Kadir gecesinde indirilmiştir. Zira Kur’an, insanın yalnız Allah’a kulluk ve itaatte bulunması gerektiğini ifade ederek onun ne kadar şerefli bir varlık olduğunu belirtir. Fert, aile, millet ve tüm insanlık olarak mutlu ve huzurlu olmanın yollarını gösterir. Çalışmanın, helalinden kazanmanın ve başarılı olmanın gereğini ve önemini vurgular. İnsanlığın dürüstlük, saygı ve hakkaniyet gibi yüce değerleri gaye edinmesini ister. Birey ve toplum olarak sorumluluklarımızı bildirir. Kur’an Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir. Kalpleri onunla fethetti, gönülleri onunla nurlandırdı, insanlığı onunla hidayete ulaştırdı. Bu bakımdan Kadir gecesi, şerefli ve nurlu bir gecedir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bir hadis-i şeriflerinde
“Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenabı Haktan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuşlardır. (Tecrid-i sarih C.1. S.45)
Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Yani onun feyiz ve bereketi, bin aylık ibadetle elde edilecek sevap ve mükâfat ile eş değerdedir. Bu geceyi hakkıyla değerlendirmek, ibadet, dua ve istiğfar ile ihya etmek, ebedi âlemde bin ay kadar baki ve bereketli bir ömür kazandırır. Aslında bu gecenin değeri günle, ayla ölçülemeyecek derecede büyüktür. Bunun için Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerimde de beyan edilmiştir.
Sevgili Peygamberimiz (sav) bu mübarek gece ile ilgili olarak “Kim inanarak ve sevabını yüce Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse, onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuşlardır. (Buhari, fadlul- leyletil kadr,)
Yine sevgili Peygamberimiz (sav) Ramazan-ı şerifin son on gününün gecelerinde, kendilerini daha çok ibadete verirlerdi. Bu gecelerde, aile fertlerini de uyandırırlardı. Hz. Ayşe validemiz Peygamber Efendimize bir gün şöyle bir soru sormuşlardı;
“Ya Resulullah! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilir ve o geceyi idrak edersem, Cenabı Hakka nasıl duada bulunayım?”
Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuşlardır;
“De ki; Ya Rab! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet” (Sünen-i Tirmizi Terc. C.2,s. 78 h.no.792)
Bin aydan hayırlı olan bu geceyi ihya etmek, insan için ne büyük bir mazhariyettir. Ne büyük mutluluktur.
“O gece, Müminler için baştan sona kadar selamdır” yani hayırdır, berekettir ne mutlu bu geceye kavuşup da ihya edebilenlere. “ALLAHIM! SEN AF EDİCİSİN, AFFETMEYİ SEVERSİN BENİ AFFET” diye dua edelim.
Bu vesile ile tüm Müslüman âleminin Kadir gecesini kutlar, Kadir gecesinin Müslümanlara ve insanlara barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Allahtan niyaz ederim.

İsmet Boran
Yazar : İSMET BORAN
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.