Başlık : Hayır Dua
İçerik : HAYIR DUA

İnsanın Allah’tan bir iyilik ve nimet istemeye, bir beladan ve sıkıntıdan kurtulmaya yönelik olarak yaptığı dualar hayır dualarıdır. Bu tür dualar iki kısma ayrılır.
Kişinin kendisi için yaptığı hayır dua ve kişinin başkaları için yaptığı hayır duasıdır.
En faziletli dua kişinin kendisi için yaptığı duadır. Hz. Aişe validemizin bildirdiğine göre, Peygamberimize; “Hangi dua faziletlidir” diye sorulmuş. Peygamberimiz (sav) de “Kişinin kendi nefsi için yaptığı duadır.” (Hakim, Dua,li543) buyurmuştur. Onun için kişiler, öncelikle kendileri için dua ederler.
Allah’ı övgü ile anma;
Allah’ın birliğini, yüceliğini ve gücünü ifade eden, O’nu öven ve noksan sıfatlardan tenzih eden cümleleri söylemek hem zikir hem de duadır.
“En faziletli zikir, “La ilahe illallah” (Allah’tan başka ilah yoktur.) demek, en faziletli dua ise, “elhamdü lillah” (her türlü övgü Allah’a mahsustur.) demektir. (tirmizi Deavat,9)
Allah’tan manevi isteklerde bulunma;
İnsanın yaptığı duaların bir kısmı hidayeti takva, iffet ve günahların affı gibi manevi istekler, tembellik, iki yüzlülük ve kötü ahlaktan Allah’ın korumasını isteme gibi taleplerdir. Peygamberimizin (sav) yaptığı şu duayı örnek olarak alabiliriz.
“Allah’ım! Ayrılıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım” (ebu Davud,salat,367)
Allah’tan maddi isteklerde bulunma;
İnsanın yaptığı duaların bir kısmı bir nimete kavuşma ve maddi bir zarardan korunmaya yöneliktir. Peygamberimiz (sav)’in yaptığı şu duaları örnek olarak verebiliriz.
“Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım” (ebu Davud, salât, 367)
Kişinin Başkaları için yaptığı hayır dua;
Kişiler, kendileri için dua ettikleri gibi, çocukları, sağ veya ölü anne-babaları, diğer yakınları, Peygamberimiz ve bütün müminler için de dua ederler. Ayet ve hadislerde de bu tür duaların örnekleri vardır. Müminler, bencil değildir. Kendileri için istedikleri şeyleri mümin kardeşleri için de isterler. “ben” yerine “biz” diyerek dua etmeyi tercih ederler. Yüce Allah’ta Kur’an-ın ilk süresinde bize bu hususu açıkça bildirmekte ve “biz” diyerek dua etmemizi istemektedir. “(Ey Rabbimiz) Biz ancak sana ibadet eder, Senden yardım isteriz! Bizi doğru yola ilet” (Fatiha, 5-6)
İnsanlar, kendileri dışında şu kimselere dua ederler;
Anne-baba ve müminlere dua.
Kuran’da İbrahim’in (as) anne- babası için şöyle dua ettiği bildirilmektedir;
“Rabbimiz, hesabın görüleceği gün, beni, anamı- babamı ve müminleri bağışla” (İbrahim, 41,İsra,24)
Anne-babanın çocuklarına duası:
İbrahim (as.) çocukları ve gelecek nesilleri için şöyle dua etmiştir.
“Rabbimiz, bizi sana teslim olanlar yap, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar…” (Bakara,l28)
Ölüler için dua;
İslam bilginlerinin büyük çoğunluğu, ölüler için yapılan duanın önemli olduğu, bağışlanan sevabın onlara yarar sağlayacağı konusunda görüş birliği içindedir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır. “Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler; “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok esirgeyicisin çok merhametlisin” (haşir,l0)
Peygamberimize dua/salât-ü selam;
Ahzap süresinin 56. ayetinde, Allah’ın ve meleklerin peygambere “salât” ettikleri bildirilmekte, müminlerin de Peygambere “salât” ve “selam” etmeleri istenmektedir.
“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salât ediyorlar. Ey müminler! Sizde ona salât edin ve selam edin”
Allah’ın Peygamberlerine salatı, ona merhamet ve ihsan etmesi, onu övmesi, ondan razı olması, şan ve şerefini yüceltmesi, itibar ve değerini arttırmasıdır. Meleklerin ve müminlerin salâtı ise, onun şan ve şerefinin yüceltmesi, itibar ve değerinin artması için dua etmelidir.

İsmet Boran
Yazar : İSMET BORAN
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.