Başlık : Duanın Önemi
İçerik : DUANIN ÖNEMİ

Duanın anlamı;
Sözlükte; çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek anlamlarına gelen dua, din ıstılahında, Allah’ın Yüceliği karşısında insanın aczini ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile onun lütuf, nimet ve yardımını, dünya ve ahirette iyilikler ihsan etmesini, üzerindeki sıkıntı, dert belayı gidermesini, günah, hata ve kusurlarının bağışlanmasını dilemesi, yalvarıp yakarması ve O’na halini arz edip niyazda bulunması demektir. Dua; sınırlı, sonlu ve aciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız sonsuz ve kudret sahibi olan Yüce Allah’a yönelip, O’ndan istek ve dilekte bulunması, O’nun la arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır. Dua eden insan bütün zayıflığı, acizliği ve ihtiyaçları içinde Yüce Allah’ın sonsuz kudretinin ve yüceliğinin, isteklerini ancak O’nun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilincindedir. Bu bilinçle yapılan dua insanın yaratanına olan inancının, güveninin ve O’na teslim oluşunun bir göstergesidir. İşte bu gerçeği Peygamberimiz (sav); “Allah’a duadan daha değerli bir şey yoktur” (Tirmizi:1 ,İbn mace:l)
Duanın önemi;
Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua vardır. Yüce sonsuz kudret sahibi bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan, zaman zaman üstesinden gelemeyeceği birçok olay, üzüntü ve sıkıntı ile karşılaşır. Böyle anlarda insan Allah’a sığınma ve ondan yardım isteme ihtiyacı hisseder ve dua eder.
Dua yaptıktan sonra insan gönlünde bir ferahlık ve rahatlık hisseder, isteğinin yerine getirileceği hususunda ümit var olur. Bu yönü ile dua, Ruhi bunalımlara karşı koruyucu sağlık tedbiridir. Dua etmek, ayet ve hadislerde övülmüş ve teşvik edilmiştir. Furkan süresinin 77. ayetinde; “Ey Peygamber! de ki, Duanız-ibadetiniz-imanınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” buyrularak duanın önemi vurgulamıştır. Peygamberimiz (sav); “Ey Allah kulları! Size dua etmenizi tavsiye ederim”(Hakim,dua,l,493). “Dua etmekte aciz olmayın, çünkü dua eden hiçbir insan helak olmaz” (İbni Hıbban, ed’ıye no:871) buyurmuştur. Yüce Allah birçok ayette insanların dua etmelerini istemektedir. ”Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin” (Araf süresi) “Korkarak ve umarak O’na dua edin” (Araf,56). Dua eden kimse, Allah ve peygamberin emrine uymuş, ibadet etmiş ve Allah sevgisini kazanmış olur. Nitekim Peygamberimiz (sav); “Allah’ın fazlu kereminden isteyin, çünkü Allah kendisinden bir şey istenmesini sever. En faziletli ibadet (dua edip) bir sıkıntının kalkmasını beklemektir.” (TirmiziDeavet,6), “Dua ibadetin özüdür.” (TirmiziDeavet,2), “Dua mahza ibadettir” buyurmuş, sonra mümin süresinin “Rabbiniz buyurdu ki “Bana dua edip yalvarın ki, kabul edip karşılık vereyim. Doğrusu bana kulluk etmeyi gururlarına yediremeyenler, zillete uğrayıp aşağılanarak cehenneme gireceklerdir” anlamındaki 60.ayetini okumuştur. (Tirmiizi,Deavat,.İbni Mace)
Sahabeden İbn-i Abbas, “En faziletli ibadet duadır” buyurmuş ve yukarıdaki ayeti okumuştur.(Hakim,Dua l,49l)
İnsanın hayatındaki en değerli an, yüce Allah’a yöneldiği ve onunla baş başa kaldığı zaman dilimidir. Dua eden insan, bütün varlığı ile Allah’a yönelir ve O’ndan istek ve dilekte bulunur.

İsmet Boran

Yazar : İSMET BORAN
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.