Başlık : İLLA EDEP
İçerik : İnsanoğlunun öz hasletlerinden bazıları da edeptendir.

Evde, iş yerinde, dışarıda, yolculukta, makamda ve toplantı yerlerinde insanlara tatlı dille hitap edilmesi, tebessüm gösterilmesi, az ve öz konuşulması, karşı tarafa da söz hakkı tanınması, iyi bir dinleyici olunması, derli toplu oturması, ayaklarını öne doğru gererek açmaması, ayaküstü atmaması, ayaklarını masa ve sandalyeye koymaması, hapşırma anında ağzını kapatması, esnerken gırtlağının sonuna kadar göstermemesi ve gülerken aşırıya kaçılmaması, konuşurken ağızda herhangi bir nesnenin çiğnenmemesi, yemek yerken ağzını şapırdatmaması bazı hasletlerdendir. Bu itibarla,

Edep insanın bir fazilet kaynağıdır.
Edep olgunlaşmanın ilk şartıdır.
Edep her şeyin başıdır. Tasarrufun tamamı edeptir.
Edeple süslenmeyen akıl, silahsız kahramandır.
Edep aklın dıştan görünüşüdür.
Edeple varan, lütufla döner.
Edeplerin anası, az konuşmaktır.
Âdemoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir.
İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir.
Edep eline, diline, beline sahip olmaktır.
Edep olmadıkça asalet düzelmez.
Edep Allah’a kavuşma sebebidir.
Edep şeytanı öldüren bir silahtır,
Edebi terk eden arif değildir.
Edebi olmayanın güvenilir ilmi yoktur.
Emir edebin üstündedir.
Hakikatten maksat ancak edeptir.
Hakiki güzellik, ilim ve edep güzelliğidir.
Babası ölen değil ilmi ve edebi olmayan yetimdir.
Evladına edep öğretmeyen, düşmanlarını sevindirir.
Ruhen yükselmek, ancak edeple mümkündür.
Akıllı edebi, edepsizden öğrenir.
Edep dışı hareketler, Fevzi keser ve sahibini sultanının gönlünden uzaklaştırır.
Sohbet bir cesarettir. Edep ise o cesaretin ruhudur.
Edep en hayırlı sanattır. Hakka giden yolun ağzıdır.
Beni rabbim edeplendirdi. Ve ne güzel edeplendirdi.
İlim şerefi ve edeple, Âdem melekten üstün oldu.
Şeytan Allah’ın huzurunda edebi terk ettiği için kovulmuştur.
Ayıplar edeple örtünür.
Her şey çoğaldıkça ucuzlar. Fakat edep çoğaldıkça değer artar.
Edep, kendisinden yükseğini çok görmek, kendisinden aşağısını da hor görmemektir.
Edep, insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.
İlim elde etmek isteyen, edepli olsun.
Muhabbet ehli, sevgi işinde niyete sahip oldukça, edepleri aratmaya başlar.
Cennetteki makamlara amel ve edeple ulaşılır.
Edebin dostları, hayâ, samimiyet, muhabbet, niyet, itaat, gayret, ve hizmettir.

Şairin dediği gibi;
İlim meclisinde aradım, kıldım talep
İlim en geridedir, illa edep, illa edep
Örter ayıbını insanın hep,
Ne güzel elbiseymiş esvabı edep
Gönül ehli arasında aradım, kıldım talep.
Her hüner makbul imiş, illa edep illa edep
Yazar : İsmet Boran
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.