Başlık : Gelinin Yeni Ailesine Uyumu
İçerik : Çerkeslerde Gelinin
YENİ AİLESİNE UYUMU

Lapinski, götürülen gelinin yeni ailesinde kendisine kötü davranılmasının iki aile arasında büyük kavgalara neden olabileceği kaydedildiği için o konudada biraz açıklama yapmak gerekiyor…

Gelin ayrı bir eve değil, götürüldüğü ailenin içine alınırdı ve kendi istemedikce masuniyeti ihlal edilemeyen bir odası olurdu.. Fakat, yatma zamanı, görünmeme zorunluluğunun olduğu dönemler ve çocuğu olduktan sonra emzirme dışında odasına kapanıp kalmazdı. Gelinin taze gelinliği, aileye yeni bir gelin gelinceye kadar sürerdi. Sonrada kaynana oluncaya kadar büyük gelinliği devam ederdi.

Gelin, geldiği ailede soyunun adıyla ünlendirilir ve takılan sevgi adıyla nazlandırılırdı. Aileye intibak edinceye kadar mutfağa sokulmaz, çamaşır, bulaşık yıkattırılmaz, ev içi düzeni ve temizliği, çocukların üstü, başı, saçının süsüyle ilgilenmenin dışında (buna komşu çocukları da dahil) fazla bir iş yaptırılmazdı. Görünmeme döneminden sonra sofra hizmetinin yanı sıra aile büyülerinin de elini yüzünü yıkatma, eve giriş çıkışlarında ayakta saygıyla karşılama, paltolarını tutma, çıkarmalarında yardımcı olma gibi hizmetlerde bulunmaya başlardı. Gelin büyüklerle sofraya oturmaz ve onların yanında yemez içmezdi. Soy büyükleriyle konuşmaz, eşiyle birlikte onlara görünmezdi. Mecbur kalmadıkça büyüklerin olduğu yerde oturmaz, oturtulmak istense de yukarıya geçmez di. Büyükler su içerken ve öksürüp-aksırınca saygı gereği olarak (bir şeye ihtiyacımı var veya olabilir mi gibisine) ayağa kalkar beklerdi.

Gelin zorunluluk olmadıkça evin dışına, yabancı birileri görürken avluya bile çıkmazdı. Bir yere gönderilmesi gerekiyorsa, kendi aileside dahil izinsiz ve refakatcisiz hiçbiryere gönderilmezdi. Gideceği yere ve duruma göre düzenlemelerde bulunulurdu. Gelini hiç kimsenin küçümsemesine ve saygısızlık yapmasına izin verilmezdi.

Genlinin kusurları yüzüne vurulmazdı. Noksanları kırılmayacağı tarzda ima yoluyla hissettirilirdi. Yanlışları dolaylı tarzda örneklemelerle giderilmeye çalışılırdı. Şayet denemelerden sonuç anlayamıyorsa: Gelinle yüz-göz olmadan konu, münasip bir lisanla ailesin den uygun birine açıklanırdı… Kızlarının onuruyla oynanmayacağın- dan emin olan kızın ailesi de, kızlarına arka çıkıp savunma yerine, kızlarının gittiği aileye uyum sağlaması konusunda yönlendirici olmaktaydılar.


S.TUÇ
Yazar : BICRA Saim TUÇ
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.