Bugün : 21 Nisan 2019

Üye Ol
Şifremi unuttum

Üye Bilgileri

Online Ziyaretçi: 6
Online Üye: 0
Online Yönetici: 0

Toplam Üye: 1717
Son Üye: Meluha

Online Üyeler:
Şu An Online Üye Yok
Hoşgeldiniz Ziyaretçi!
IP Adresiniz: 3.80.128.196
Üye olmak için Buraya tıklayabilirsiniz.

Toplam Hit : 60060192
Toplam Tekil Hit : 19945418
Site Kuruluş Tar : 11.05.2007

TRT Çerkeslere televizyon kanalı açmalı mı ?

Evet
Hayır

Toplam Oy: 4786
[Sonuçlar]
Köy Muhtarı
Muhtar İsim: Mehmet YILDIZ
Ev Tel : 0352 531 10 10
Cep Tel: 0505 855 55 98
Hayâ ile iman birbirine bağlıdır, Biri çıktığı vakit, diğeri ona tabidir.

Bir Gerçek Var ki!


Evet bir gerçek var ki; Kuran-ı Kerim Allah kelamıdır. Resulullah,(s.a.v) Allah’ın son elçisi ve Kuran onun Allah katında vahiy yoluyla indirilmiş mucizesidir. İslamiyet son ve gerçek dindir. Akılcıdır, bilimseldir, her türlü zannın ötesinde
Sponsor Bağlantılar
BİR GERÇEK VAR Kİ !...

Kula Bela Gelmez Hak Yazmadıkça
Hak Bela Yazmaz Kul Azmadıkça.

Dünyada insan toplumları, fertlerin ahengi dengeleriyle kurulur ve yürür. Onların vicdan ahengindeki ortak yanları inançtır. Evrende insana yücelik kazandıran Allah inancı ve Allah sevgisidir. İnsana bu kutsal yarınını öğreten onu bütün çıkmazlardan çıkartan, insanı en değerli yaratık haline getirende Hz. Muhammed “s.a.v.”dir. Bu son İslam peygamberinin en büyük mucizesi olan Kuran-ı Kerim’in yolunda ve peygamber efendimizin sünneti seniyeleri ışığında,akılcı, bilimsel tam bir inançla Müslüman oluşumuzun huzuru içindeyiz.
Yalnız İslam alemi değil, Hıristiyan, putperest. ateist, alim, yazar ve bilim adamı Allah’ın varlığı, birliği Resulûllah’ın büyüklüğü, Kuran-ı- Kerim’in erişilmez üstünlüğü hakkında tartışmasız bir inanç sahibidirler. Bu hususta pek çok araştırma, inceleme ve düşünceleri vardır. Bunlardan bir kısmı sınırlı şekilde özetlenerek aşağıya alınmıştır.
Bu günlerde Avrupa’nın basın yayın organlarınca Hz. Muhammed “s.a.v.”’e hakaret içerikli karikatürleri yayınlayan ve bu konuda tam bir imana erişememiş, İslam’ın büyüklüğünü ve yüceliğini daha anlayamamış bu densiz yazar çizerler de umarım ki kalplerinde doğru yolu bulurlar.
Atasözümüzde olduğu gibi “halka cevretmek kolay , yarın hakkın divanı vardır.”
1-Ünlü yazar ve tarihçi Fransız Lamartini de Türklerin Tarihi adlı eserinde , Peygamber efendimizi şu sözlerle tanımlamaktadır... “Filozof, hatip, peygamber, kanun koyucu, savaşçı, fikirlerin fatihi, akla uygun inançların, soyut dinlerin yenileyicisi, yani dünyevi ve bir kutsi imparatorluğun kurucusu; işte Muhammet budur. Bütün örnek ve modelleri katarak, insanın büyüklüğü onunla ölçülebilir. Ondan daha büyük insan yoktur. Muhammet gerçekten en büyüktür, bu her türlü tartışmanın kesin olarak üstündedir.” Böylece Resulûllah’ın yüceliğini dünyaya ilan etmiştir.
2-İslamiyet’in adaletini ortaya koyan yeryüzü dinler tarihi araştırmacısı, pedagog ve sosyolog olan John Davenport ise Hz.Muhammet (s.a.v.) ve Kuran-ı Kerim eserinde diyor ki;
“Müslümanlık hiçbir zaman bir dinin esaslarına müdahale etmemiş, hiçbir vakit de bizdeki gibi bir engizisyon kurmamıştır. Asla kimsenin dinini değiştirmeye de hedef tutmamıştır. Müslümanlık kendini dünyaya takdim etmiş, ama kimseyi zorla din değiştirmeye mahkemelerde yargılamaya ve engizisyon işkencelerine layık görmemiştir. Bu yüzden de diğer bilimsel gelişmeler yönünde Avrupa, Müslümanlara çok şey borçludur. “İnsanlar eşittir” fikrini getiren Müslümanlığın uyarısı ile ve haçlı seferleri sırasında yıkabildiğimiz derebeylikler, aristokratların zulmü ve bunların üzerine kurabildiğimiz, hürriyetimiz bir yana şu gerçeği de hiçbir batılı unutmamalıdır.”
Batıda cehalet, karanlık hüküm sürerken, İslam’ın düşünür, alim ve bilginlerinden yararlanarak ilmin en önemli dallarında, fen de, matematik de, tıpta ve hatta astronomide kazandığımız bilgileri İslam bilgilerinden elde ettik. İbn-i Sina, İbn-i Rüşt, Ali Kuşçu, İbn-i Baytar, Farabi ve bir çokları gibi, Bu bilginler eserleri ile batıya yön vermiş, ışık tutmuştur. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “şan ve şeref servette değil, irfandadır.” Anlamdaki sözleri de İslam alimlerini, düşünürlerini dünyanın her yanında ilim ve irfan araştırmaya yöneltmiştir.
3-Geçen yüzyılın en büyük düşünürlerinden olan Gibbon, Roma İmparatorluğu’nun gerileyişi ve düşüşü adlı eserinde “Muhammed’in getirmiş olduğu yeni inanç, belirsizliğin şüpheciliğinden arınmış ve Kur-an’da Allah’ın birliğine muhteşem bir tanıktır.”
4-Ve yine geçen yüzyılın en büyük düşünürlerinden olan Thomas Carlyle, kahraman ve kahramanperestlik adlı kitabında “Peygamber Olarak Kahraman” adlı bölümde Resulûllah hakkında şöyle der: “Böyle bir kişinin sözleri doğanın kendi yüreğinden dolaysız gelen bir sestir. İnsanlar her şeyden daha fazla O’na kulluk vermelidir. Diğer bütün şeyler onun karşısında boş sözdür. Diğer bir deyimle Muhammed’in konuştuklarıyla karşılaştırıldığında, o sözler boş anlamsız, gerçek dışı ve saçmalıklardır.”
5-Keza; büyük bir Hıristiyan Misyonerlerinden Rev.R. Bosworth Smith ise Muhammed ve Muhammedizm adlı kitabında der ki; “Muhammed öğrenim görmemiştir. Okuma ve yazmayı doğru dürüst bilmez. Buna rağmen O, öyle bir kitabın yazarıdır ki, yasaların şifresidir, ortak duaların tek kitabıdır, bir rehber ve insanlığa yol göstericidir. Bütün özellikleri bu kitapta yazılıdır. Günümüzde yaşayan tüm insanların altıda biri tarafından, usul ve üslup sadeliğinin bir mucizesi olarak hürmet ve saygınlıkla kabul edilir. O, Muhammed ’in mucizesidir. Ve Allah’ın O’na verdiği büyük ve gerçek mucizesidir.


6-Abraham Lincoln: Göğe bakıp da kainatın azametini gördükten sonra, Allah’a inanmayana hayret ederim.
7-Sir James Jeans: Büyük bir astronomdur. O da şöyle diyor; “Yıldızların nizamını tesadüfen kurmasına imkân yoktur.
8-Einstein: Sonsuz boyutları bilmedikçe, Tanrı görünmez ve bilinmez. Ancak O vardır ve insanları evrende bir görevle yaratmıştır.
9-Edison: Hiçbir keşif, otun toprağı yarıp çıkması kadar üstün olamaz. Zira otu Allah yaratmıştır.
10-Sokrat: Gözlerin en yüksek noktada evreni seyrettiğini, yaratılıştaki hikmeti görmüyor mu? Büyük yaratıcı her hadisede sanat ve intizamı ile kendini haykırıyor. O olmasa idi, ağız besinlerin çıkış noktasına yakın olurdu. Ben görünmeyen mutlak yaratıcıya inanıyorum.
11-Oscar Wille: Uzun yıllar inkârcı tutumundan bunalıma girmiş, ölmeden önce bir dostuna yazdığı mektupta şöyle demiştir; “Şimdi çok mutluyum… Tanrı’ya inanıyorum. Meğer O’nu fikir bunalımları içinde tartışmak ne cinnetmiş. Ve O’na inanmak teslim olmak ne güzelmiş.”
12-Dr. A.H. Cronin: Kâinatı, onun sırlarını, nizamının inceliklerini, büyüklüğünü, parlaklığını düşündüğünüz zaman, elbette yaratıcı bir ilah da düşünmemiz gerekir. Aleme bak ve araştır. Hayatın seyrini ara. Kapalı bir muamma ve derin bir sırla karşılaşacaksın. Bunun yokluktan çıkması mümkün değildir. Çünkü yoktan bir şey çıkmaz.
13-Kant : Görülen her varlık görünmeyen yaratıcının gölgesidir. İnsanlar gerçeği görmek zorundadır. Fakat Allah’a imanda zaaf gösteriyoruz. Tıpkı güvercinin uçmak için, onu uçuran havayı itmesi gibi.
14-Schwartz : Allah evrenin her zerresinde gizli kendisinden kaçılmayan bir ahengin ruhudur.
15-Fermi : Nükleer Matematikçidir. Gerçek bir bilinmezi çözmek için, onun bilinçle kurulduğundan yola çıkarak, mantık silsilesini kurarak çözüme gidilebilir. Buda tek yaratıcı Allah’ın varlığının kanıtıdır.
16-Haisenberg : Bilinmeyen nükleer bilinç tüm fizik problemlerini çözdürüyor. Bu güç de yalnız Allah’dır.
17-Amerikalı psikanalist Jules Massermann’ın Time dergisinin 15 Temmuz 1974 tarihli sayısının özel köşesinde “liderler nerede?” başlıklı yazısının içinde tarihi şahsiyetleri incelemiş ve şu sonuca varmıştır. “Bütün zamanların en büyük lideri Hz.Muhammed idi.” Bir Yahudi olarak kendi peygamberi Hz. Musa’yı ikinci sıraya koymuş. Bu ise çok dikkat çekicidir. Yine Amerikalı Astronom tarihçi ve matematikçi olan Mihael H. Hart, 572 sayfalık tarihte en büyük 100 kişi adlı kitabında 1. sıraya Hz.Muhammed’i layık görerek, kendi peygamberi İsa’yı 3.sıraya koymuştur.
18-T.Büyükkörükçü’nün hakiki veçhesiyle Mevlana ve Mesnevi kitabında Peygamber a.s.’ın bir mucizesi;
-Ebucehil’in elinde taş parçaları vardı. Dedi ki; “Ey ! Ahmet. Şu avucumdaki nedir? Çabuk söyle. Madem ki göklerin sırlarına vakıfsın, peygambersin avucumdaki nedir?”
Hz.Peygamber; “Onlar nedir, ben mi söyleyeyim yoksa onlar mı ? Doğru olduğumuzu söylesinler, bizi tastik etsinler. Hangisini istersin?” dedi.
Ebucehil ; “bu ikincisi daha garip.” Deyince, Hz.Peygamber dedi ki;
“Evet; Allah ondan daha ilerisine, fazlasına da kadirdir.”
Ve derhal Ebucehil’in avucundaki taşların her biri şahadet getirmeye başladı. “İbadete layık hiçbir şey yoktur. Ancak tek Allah’a ibadet yapılır. Hz.Muhammed’de Tanrı elçisidir.” Dedi.
Ebucehil taşlardan bu sözü işitince hiddetle taşları yere attı.
Hz. Muhammed (s.a.v.) dünyaya teşriflerinde Save gölü kuruyor.Kisranın sarayının burçları yıkılıyor. Mecusilerin taptığı ateşi sönüyor Kâbedeki putlar birer birer yere yıkılıyor,daha sonraları harikulâde mucizeler meydana geliyor ağaçlar,tqşlar ona selam veriyor ve bir bulut daima onu gölgeliyor, Kızını diri diri toprağa gömen vahşileşmiş insanları da eğitim yoluyla en medeni hale getiriyor..
Evet bir gerçek var ki; Kuran-ı Kerim Allah kelamıdır. Resulullah,(s.a.v) Allah’ın son elçisi ve Kuran onun Allah katında vahiy yoluyla indirilmiş mucizesidir. İslamiyet son ve gerçek dindir. Akılcıdır, bilimseldir, her türlü zannın ötesindedir.
Allah (c.c.) Nahl süresi 125. ayetinde,
“Herkesi hikmet bilgelikle Rabbinin yoluna çağır.”
Yine Allah( c.c.) Saf suresi 9. ayetinde,
“Biz seni hidayet ve hak dini ile gönderdik. Onu bütün dinlerin üzerine çıkarasın diye.
Müşrikler onu istemese de.”
İSMET BORAN
Bu Haberi Gönderen: İsmet Boran
Bu Haber 1865 Kez Okundu.

Haberin Gönderilme Tarihi: 12.07.2008 ; 14:12

Haber Kategorisi: guncel