Site Ana Sayfa> Altıkesek Köyü Forumları>>>Genel Konular >>>ABHAZLARI YOK SAYAN ZİHNİYETİN SON EYLEMİNİ KINAYALIM
Gönderen Mesajlar
wazir
Yeni Üye


Şehir: adana
Adı: mara
Mesaj: 3
Ö.M.
ABHAZLARI YOK SAYAN ZİHNİYETİN SON EYLEMİNİ KINAYALIM
11 Mart 2008 Salı Saat: 00:24


Sayın Banu Avar'ın gerçekleştirdiği ve 10.03.2008 22:45 / TRT1 de yayınlanacağı duyurulan Abhazya ile ilgili program engellenmiştir. Lütfen tepki gösterelim...
Tepkilerinizi aşağıdaki e-mail adreslerine yazabilirsiniz
aktifhat@trt. net.tr
trthaber@trt. net.tr

Program aşağıdaki İçerikle Duyurulmuştu:

http://www.trt.net.tr/wwwtrt/progdetay.aspx?tanitimid=5556&tur=TV
"""""Sınırlar ArasındaYapım Yılı: 2007
Sunucular: Banu Avar


Karadenizin kafkaslara yaslandığı yerde Abhazya diye bir diyar var. Dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan bir diyar. İçinde kafkasların en savaşçı kavimlerinden biri yaşar… Abhazlar..
Avar, Sohum’da cumhurbaşkanı Sergey Bagapş, dışişleri bakanı Şamba’yla günlerin getirdiklerini konuşuyor. Aydınlar, gençler ve Türkiye’den Sohum’a gelip yerleşenlerin düşüncelerini ekrana getiriyor. Sınırlar Arasında Kosova’nın bağımsızlık ilanı ardından hareketlenen gündemi yansıtıyor.
Sovyetler kurulurken bağımsız bir devlet olarak birliğe katılan, 1931 de Stalin eliyle Gürcistan’a verilen, Sovyetler dağılınca ayaklanan ve Gürcistan ordularına karşı savaşan Abhazya’da son durum Sınırlar Arasında … Hükümet yetkilileri, ‘Bağımsızlık için Kosova’dan daha geçerli nedenlerimiz var’ diyor, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve benzeri uluslar arası örgütlerse 15 yıldır, Abhazya’yı Gürcistan’ın bir parçası olarak tanıyor.

Yayın
10.03.2008 22:45 / TRT1
10.03.2008 02:20 / TRT1
12.03.2008 12:05 / TRTINT
12.03.2008 22:05 / TRTINT
12.03.2008 04:05 / TRTINT
12.03.2008 12:05 / TRTTÜRK

"""""


Sponsor Bağlantılar

BU KONUYU PAYLAŞIN

Share |

İsmail ÇELİK

Administrator


Şehir: Kayseri
Adı: İsmail
Mesaj: 212
Ö.M.
Ynt: ABHAZLARI YOK SAYAN ZİHNİYETİN SON EYLEMİNİ KINAYALIM
11 Mart 2008 Salı Saat: 08:38


Yapılan bu haksızlıklara sessiz kalmamalıyız. aktifhat@trt. net.tr
trthaber@trt. net.tr
mail adreslerini mail yağmuruna tutmalıyız ki sesimizi bir nebze duyuralım. En azında yapılan bu uygulamadan duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmeliyiz. Bunu kendini çerkes olarak gören herkesin yapması gerektiğini şiddetle savunuyorum.
ahra
Eski Üye


Şehir: ankara
Adı: sevil
Mesaj: 14
Ö.M.
Ynt: ABHAZLARI YOK SAYAN ZİHNİYETİN SON EYLEMİNİ KINAYALIM
13 Mart 2008 Perşembe Saat: 16:58

Mesaj Değiştirildi.
Değiştirilme Tarihi: 13 Mart 2008 Perşembe Saat: 17:00, Değiştiren: ahra

KAFKAS-ABHAZYA DAYANIŞMA KOMİTESİ
Tarih : 12 Mart 2008
Sayı : 2008/034
Konu : Abhazya’nın Tanınması ile ilgili Türkiye Kafkas Diasporasının, Kamuoyuna Çagrısı

KAFKAS-ABHAZYA DAYANIŞMA KOMİTESİ’NİN
TÜRKİYE VE DÜNYA KAMUOYUNA ÇAĞRISIDIR

Türkiye\'de yaşamlarını sürdüren ve sayıları 7 milyonu bulan, Kafkas diasporasının,1992 yılı Ağustos ayında, Gürcistan’ın Abhazya’ya ani saldırısıyla başlayan olağanüstü koşullarda Abhazya ile ilişkiyi sağlamak ve her türlü desteği vermek amacıyla oluşturduğu, Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi’nin ilgili ve yetkililere Türkiye ve Dünya Kamuoyu ile diasporamıza çağrısıdır.

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi, diasporada yaşamlarını sürdüren Abhazların, Abhazya’daki savaş sırasında, Abhazya ile Diaspora arasında köprü vazifesi gören; taraflar, resmi kurum ve makamlar arasında, koordinasyon ve bilgi akışını sağlayan; savaşın bitiminden bugüne kadar da, bu görevi eksiksiz biçimde devam ettiren en üst örgütlenmesidir. Komitemiz, Abhazya’nın yaşadığı sorunlarla ilgili, her kademedeki devlet ve hükümet yetkilileri, ilgili büyükelçilikler ve temsilcilikleri, dünyadaki sivil toplum kuruluşları ve resmi organizasyonları da bilgilendirme görevini, icra etmektedir.
Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi\'nin bu konumu ve özel görevi gereğince, yakınen bildiğimiz, Abhaz-Gürcü sorunu ve bu çerçevedeki son gelişmelere ilişkin; Abhaz diasporasının duygu ve düşüncelerini özellikle dikkatinize sunmak istiyoruz.

Bilindiği gibi, başta ABD ve AB olmak üzere, Batı dünyasının desteğiyle, Kosova’nın
17 Şubat 2008 tarihinde, tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi, bundan sonra yaratacağı sonuçlar bağlamında, tersi iddia edilse dahi, uluslararası sistemin geleneksel yapısında, köklü bir değişiklik anlamına gelmektedir. Tüm dünyanın gözü, daha önce bağımsızlığını ilan eden, demokratik, çoğulcu ve modern bir devlet olma yolunda önemli adımlar atan Abhazya’dadır artık. Kosova’nın bağımsızlık sürecinin, kendine has, başka yapılara örnek teşkil etmeyecek bir süreç olduğunu iddia etmek ve bu çerçevede politikalar yürütmek, geleneksel çifte standartlara uyarlı, fikri istikrarsızlık ve iki yüzlülükten başka bir anlama gelmemektedir. Tarihsel gerçekler, siyasal ve ekonomik süreçler, Abhazya için gayet açık olarak ortadadır. Gerek Abhazya’da, gerekse diasporada, yaşamlarını sürdüren Abhazlar için, tarihi günler yaşanmaya devam etmektedir. Bunun sonucunun, uluslararası düzeyde tanınması gereken, tam bağımsız Abhazya Devleti olduğuna ve olacağına kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Abhaz ulusu, kökleri çok eskilere dayanan, bağımsız bir yaşam geleneğine sahiptir. Bugünkü Abhazya Devleti’nin kökleri, 8.yy’da var olan Abhazya devletinin tecrübe ve geleneğine dayanmaktadır. Abhazya Devleti, var oluşundan bu yana, Kafkasya’nın siyasi ve ekonomik hayatında önemli rol oynamıştır. O tarihten günümüze, Abhazya’nın ve Abhazların yürüttükleri zorlu mücadeleler, hem Kafkasya’nın hem de bugünkü bağımsız Abhazya’nın tarihidir. Verilen mücadelelerin, bir ulusun var olma mücadelesi olduğu ve halkımızın zaman zaman tarih sahnesinden silinen birçok milletler gibi, yok olma
tehlikesiyle karşı kaldığı, hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu mücadelenin aynı zamanda, bugünkü Abhaz halkının kimliğinin, örf ve adetlerinin şekillenmesindeki önemi ve yeri de,göz ardı edilmemelidir. Toplumun, sahip olduğu hoşgörü, demokratik çoğulcu anlayış ve en geniş kapsamıyla tüm insani değerlere atfettiği önem, barış isteği ve tüm bunları çevreleyen, kendine, insana saygı ve güvenin; Abhazların ve Abhazya’nın geleceğinin de sigortasıdır. Bu değerlerle yoğrulan Abhazların, Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Akdeniz havzasından Kafkasya’ya kadar uzanan alanda, yüklendikleri ve oynadıkları tarihi rol ve etkileri aşikârdır.

Abhazların ve Abhazya’nın bu tarihsel, kültürel ve siyasal birikime rağmen bugün karşı karşıya kaldıkları siyasal durum; haksızlıkların en büyüğü olarak ortada durmaktadır. Abhazya’nın en doğal hakkı olan siyasal bağımsızlığa, kendi varoluşlarıyla ilgili, kendilerinin karar verme hakkına, uluslararası toplum tarafından gereken duyarlılığın gösterilmemesi; Abhazya’da ve dünyanın her yerinde yaşayan tüm Abhazları derinden yaralamaktadır. Uluslararası düzenin devamı ve güvenliği adına, iki kutuplu dünyada yaşanan çağdışı, haksız paylaşım ve uygulamaların, insanlık dışı güç kullanımı yöntemleriyle, toplumları tahrip ederek, onlara hükmetme anlayışının devam ettirilmek istenmesine akıl erdirilememektedir. Bu politikaların devamı adına, Gürcü yetkililerin oynamaya çalıştıkları kanlı oyunun, bugün hala Batı dünyasınca desteklenmesi ise, en büyük talihsizlik ve hayal kırıklığıdır. Abhazya’nın ve Abhazların haklarına ve söylemlerine kulakların tıkanması, yapılanlara göz yumulup, duymazdan gelinmesi de, en basit kavrayışla insanın varolma ve yaşama hakkıyla alay eder bir tutumdur.

Abhazya, bugünkü dünyamızda bir gerçekliktir, vardır ve yaşayacaktır. Tarih bunun şahididir. 19. Yüzyılda Abhazya’yı ele geçirmek adına Rus İmparatorluğunun yürüttüğü, emperyal politikaların sonucu, Abhazların büyük bir çoğunluğunun, ölüm veya sürgünle karşı karşıya kalmaları süreci yaşanmıştır. Bunun siyasal sonucu ise, Abhazya devletinin ortadan kaldırılması olmuştur. Fakat bu durum, hiçbir zaman Abhazların ulusal bilinçlerini, dil ve kültürleri ile tarihlerini unutmalarına yol açmamıştır. İmparatorluğun çöküşü sonrası ortaya çıkan yeni yapı, Abhazya’yı, Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak, 1921’de yeniden tarih sahnesine taşıdı. Bu sürecin sonu da, öncekiler gibi baskıcı ve kanlıdır. Bu baskı altındaki yaşamda, Stalin’in emriyle siyasal statüsü düşürülerek, zorla Gürcistan SSCB idari yapısı içinde Özerk bir Cumhuriyete indirgenmiştir. Bu yeni siyasal yapıdaki Abhazya’da, Gürcistan’ın Komünist/milliyetçi yöneticilerinin rolü ve yaptıkları, hiçbir zaman Abhazların hafızalarından silinemez. Bu süreçte Abhaz toplumunun lider/öncü isimleri ve yetişmiş tüm aydınları da ortadan kaldırılmıştır. Abhaz okulları kapatılıp, ülkenin demografik yapısıyla acımasızca ve planlı bir biçimde oynanmıştır. Abhazlar bu yapılanlara hiçbir zaman boyun eğmeyip, mücadelelerini canları pahasına sürdürmüşlerdir.

Sovyetler Birliğinin dağılması sürecinde, eski Sovyet Cumhuriyetlerinin tamamı teker teker bağımsızlıklarını ilan etti. Batı dünyası da, bunu Sistemin bütünleşmesi açısından alkışlarla karşıladı. 1990’ların başında Özerk Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, bu yeni dönemde Abhazya Devleti’nin korunması hedefine uyarlı olarak,
25 Ağustos 1990 tarihinde “Abhazya Devlet Egemenliği Bildirisi’ni, Abhazya’nın devlet yapısının korunmasının yasal garantisi” olarak kabul etmişti. Gürcistan SSC Yüksek Konseyi tarafından 1991 yılında alınan bir kararla, 1921 Gürcü Anayasasına dönüş ve yapılanmalarını ona uyarlı kılma yolunda adım attı. Atılan bu adımla, “Abhazya’nın Gürcistan bünyesine dâhil edilmesi ve arzu ettikleri üniter devlet yapılanması’nin içinde bulunması” dayanağını da ortadan kaldırarak, Abhazya’nın bağımsızlığının yolunu açmış oldu. Bunun sonucunda da, 23 Temmuz 1992’de de Abhazya Yüksek Konseyi, 1925 yılındaki Anayasasını esas alarak, Abhazya’nın uluslararası haklara sahip, egemen bir devlet olduğunu ilan etti.

Ancak, işledikleri hatanın farkına varan ve AGİT nezdinde girişimlerde bulunan, oradan haksız ve hukuksuz bir toprak bütünlüğü ve üniter devlet beratını alan Gürcistan, zorla, çağdışı üniter bir devlet yaratma hayalini gerçekleştirme savaşına soyundu. Dayanaksız bir gerekçeyle, Abhazya‘ya saldıran ve üniter Devlet özlemini gerçekleştirmek isteyen Gürcistan’ın bu saldırısı; 14 Ağustos 1992-30 Eylül 1993 tarihleri arasında yaşanan ve dünyanın seyrettiği, Abhazya’yı baştan sona tahrip eden bu savaş, aynı zamanda Abhazya’nın Bağımsızlık Savaşı oldu. Bedeli çok ağır olan bu savaş, sürecin Abhazya açısından geri dönülmezliğini de perçinlemiştir. 26 Ekim 1994’te Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu, halkın kendi kaderini tayin etme hakkına dayanarak, Abhazya’nın bağımsız demokratik, bir hukuk devleti olduğunun ilan edildiği, yeni Abhazya Anayasasını kabul etti. 3 Ekim 1999 tarihinde, Abhazya’da ülke çapında halkın % 97,7’sinin bağımsızlıktan yana oy kullandığı, bir referandum gerçekleştirildi. 12 Ekim 1999’da da “Abhazya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık belgesi” kabul edildi. Bu karar ya da belge BM tüzüğüne, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile ilgili uluslararası anlaşmalara, Viyana bildirisine ve diğer uluslararası hukuk sözleşmelerine uygundur. Bu kararı, küreselleşen ve insan haklarını ciddiye alan, tüm dünyanın kabul etmesi, saygı göstermesi gerekmekte ve beklenmektedir. Diasporanın da temel isteği budur.

Bugün Abhazya, BM tarafından kabul edilen, bağımsız, egemen bir devletin sahip olması gereken bütün organlara sahiptir ve bütün vasıfları taşımaktadır. Abhazya Cumhuriyeti’nde demokratik kurumlar yerleşmiştir. Gelişmiş sivil toplum kuruluşları, bağımsız ve özgür bir basın, meşru muhalefet ve etkili bir hukuk sistemi bulunmaktadır. Savaş sonrası yaklaşık onbeş yıllık dönem, bağımsızlığı henüz tanınmamış Abhazya Cumhuriyeti Devleti’nin yaşama kabiliyetini teyit etmiştir. Artık istenen ve beklenen, tüm dünyanın BM. teşkilatı yasasına uygun olarak, Abhazya’nın egemenlik ve bağımsızlığını kabul etmesidir. Abhazya da bu hakkı talep etmektedir. Diyaspora bu kararın arkasındadır ve elinden geldiğince sonuna kadar Abhazya’nın bağımsızlık mücadelesini destekleyecektir.

Abhazların ve Abhazya’nın tüm dünyadan beklentisi, Abhazya gerçeğini görmeleri, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak, Abhazya’ya saygı göstermeleridir. Abhazya bağımsızdır ve Abhazya Halkı, uluslararası toplumun tam ve eşit bir üyesi olarak tanınmayı hak etmekte ve beklemektedir.

Saygılarımızla
Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi
Adına
Başkan
İrfan ARGUN


BÖYLE BİR MESAJ GEÇTTİ ELİME AKTARMAK İSTEDİM

amara
Bizden Biri


Şehir: Kayseri
Adı: Fatma
Mesaj: 21
Ö.M.
Ynt: ABHAZLARI YOK SAYAN ZİHNİYETİN SON EYLEMİNİ KINAYALIM
13 Mart 2008 Perşembe Saat: 19:37


Merhabalar ben de biz Abhaz-Abazaları yok sayan zihniyeti şiddetle kınıyorum!!! gerekli yerlere mail yoluyla tepkimi dile getirdim.Önce Sn. Bagapş'ın kabul edilmeyişi sonra yalnızca tarafsız bir yayın olan Abhazya belgesinin gerekçesiz sansürlenmesi Hemşehrilerim Gürcü lobisi çok güzel çalışıyor peki ama Çerkes lobisi nerde? Lütfen biraz daha duyarlı olalım.
Saygı ve selamlarımla
wazir
Yeni Üye


Şehir: adana
Adı: mara
Mesaj: 3
Ö.M.
Ynt: ABHAZLARI YOK SAYAN ZİHNİYETİN SON EYLEMİNİ KINAYALIM
17 Mart 2008 Pazartesi Saat: 16:31

Mesaj Değiştirildi.
Değiştirilme Tarihi: 17 Mart 2008 Pazartesi Saat: 16:32, Değiştiren: wazir

Tarih : 15 Mart 2008
Sayı : 2008/039
Konu : TRT-1’de Sınırlar Arasında Abhazya Programı TekrarYayını Hk.

KAMUOYUNA DUYURU

10 Mart 2008 Pazartesi 22.45’de yayınlanacağını önceden TRT-1 ekranında duyurulduğu halde, yayınına bir kaç saat kala “T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınacağı iddiası ile” yayından kaldırılan, gazeteci Sn. Banu Avar’ın hazırlayıp sundugu “Sınırlar Arasında” Abhazya konulu belgesel programı, TRT Haber Dairesi Başkanlığı Program Müdürlüğünce 24 Mart 2008 Pazartesi günü aynı saatlerde yayınlanacağını yapımcısına bildirilmiştir.

Programın, tamamen kültürel ve belgesel amaçlı olduğunu, son dakikada yayından kaldırılışı toplumumuzu derin bir hayal kırıklığına uğratmış ve tepkilerine yol açmış bulunmaktadır. Bu tepkiler T.C. Devletimizi ve Kurumlarını yıpratma amaçı taşımamaktadır.

“Sınırlar Arasında” Abhazya konulu programın yeniden yayınlanması için seslerini yükselten toplumumuza, bu sesleri dikkate alan TRT Yönetimine ve programcısı Sn. Banu Avar’a teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla
Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi
Adına
Başkan

İrfan ARGUNSayfa: 1  
Sadece Üyelerimiz Mesaj Yazabilirler.

Yazılım,tasarım,kodlama,programlama Muhammet ÇELİK 2007
Anasayfa | Hakkında | Albüm | Makale | Şiir | Video | Mesaj | İletişim
Çerkez Müzikleri Çerkez İsimleri Çerkez Adetleri Çerkez Radyo Çerkez Sohbet Çerkez Chat Çerkez Şiir Çerkez Resimler
Tüm hakları saklıdır. Chelick Firma ekle