Bugün : 26 Mart 2019

Üye Ol
Şifremi unuttum

Üye Bilgileri

Online Ziyaretçi: 8
Online Üye: 0
Online Yönetici: 0

Toplam Üye: 1717
Son Üye: Meluha

Online Üyeler:
Şu An Online Üye Yok
Hoşgeldiniz Ziyaretçi!
IP Adresiniz: 54.166.133.84
Üye olmak için Buraya tıklayabilirsiniz.

Toplam Hit : 59992804
Toplam Tekil Hit : 19913111
Site Kuruluş Tar : 11.05.2007

TRT Çerkeslere televizyon kanalı açmalı mı ?

Evet
Hayır

Toplam Oy: 4786
[Sonuçlar]
Köy Muhtarı
Muhtar İsim: Mehmet YILDIZ
Ev Tel : 0352 531 10 10
Cep Tel: 0505 855 55 98
Anı Başlığı : BEDENİN ZEKATI ORUÇ
İsim : İSMET
Soyisim : BORAN
İçerik :

Sponsor Bağlantılar

BEDENİN ZEKATI ORUÇ

Bilindiği üzere 1 Eylül 2008 Pazartesi günü Ramazan (oruç) ayının birinci günü olma sebebiyle, bu Mübarek ay ve günlere bir nebze olsun değinmek istedim.
Türkçe’de oruç, Arapça’da -SAVM- yada (SIYAM) kelimesinin anlamı nedir? SAVM kelimesi hareketsiz durmak ve bir şeyden mutlak anlamda el çekmek, susmak, söz söylememek anlamında da kullanılır.(Ahteri-kebir) Istilahda insanın belirli bir zaman için ve belirli şartlar dahilinde yememek, içmemek ve cinsi münasebette bulunmamak, kesin olarak bu arzulardan uzak durmaktır. Savm ve Sıyam kelimelerine Kur’an-ı Kerimde sıkça rastlarız. (bakara sür.l83-l84-l85-l96)
Hz. İbrahim (a.s.v.)’i peygamber olarak kabullenen, Müslümanlık, Yahudilik ve Hıristiyanlık, bu üç semavi dinde de oruç vardır.
Müminlere hicretin ikinci senesinde farz kılınan oruç, diğer kavimlere de emredilmiş bir ibadet şeklidir. Nitekim müminlere orucun farz kılındığını belirten ayeti kerimede bu husus çok açık biçimde belirtilmiştir. (Ey iman edenler: Sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç yazıldı.(farz kılındı) Ta ki, korunasınız.) (Bakar süresi l83)
Müminlerin üzerine oruç farz kılındığını belirten bu ayeti kerimede, daha önceki ümmetlere de farz kılındığını belirtmektedir. Zira diğer dinleri araştırdığımızda bu gerçek ortaya çıkmaktadır. Yahudiler Hz.Musa’nın tur dağına çıkış ve iniş günlerini (pazartesi ve perşembe) oruçlu olarak geçirirler. Ayrıca, Yahudilerin “yom kippur” adı verilen tek günlük keffaret orucu vardır bu da tövbe günü anlamına geliyor. 19 nisanda başlayıp bir hafta süren Pesah bayramı orucu ise genellikle Hamursuz Bayramından sonra gelen pazartesi ve perşembe günleri tutuluyor . Hıristiyanlar ise (pazarları hariç) altı hafta perhiz etmek (paskalya yortusu) zorundadırlar. Bu müddet zarfında hayvani gıdalardan uzak dururlar. Babil asıllı, Sabi-i’lerin de otuz günlük oruçları vardır. Hatta Budizm ve Konfüçyüs itikatlarında da oruç ibadetine rastlıyoruz .(H.Aktaş eski dinlerde islamda orç. Ölçü der.)
Bu meyanda, İslam Peygamberi Hz. Muhammet (s.a.v.) de (İslam beş şey üzerine bîna olunmuştur: Allah’tan (c.c.) başka İlah olmadığına ve Muhammet’in (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) Resulü olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak) (10) buyurduğu bütün müminler tarafından bilinmektedir. Bu itibarla oruç ibadeti her Müslüman üzerine farzdır.
Oruç, hicri takvime göre ayarlandığı için her yıl diğer takvimlere nispetle on veya onbir gün önce gelir. Dolayısıyla oruç ayı bazen yirmi dokuz bazen de otuz gün olur. Oruç bazen eksi otuz derece soğuk, bazen de kırk derece sıcak günlere rastlar.
Orucun diğer bir yönü de insanın kendisiyle hesaplaşması ve nefsin terbiyesidir. Resulü Ekrem (s.a.v.) (Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır. Tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden kalkan gibi.) (Ennesai Sünenenü-Nesai mısır.) buyurmasında hikmet budur. Çünkü oruç, her türlü olumsuzluklardan uzaklaşan insan, amel-i Salih olma yolunda en önemli adımı atmıştır. Zira Resulü Ekrem (s.a.v.)’in orucun önemini ortaya koyan mübarek sözlerine dikkat edersek;
(Oruç, bir kalkandır. Oruçlu kem (kötü) söz söylemesin. Oruçlu kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene iki defa “ben oruçluyum” desin!)
Yine Hz. Peygamber (s.a.v.); (Ruhumun yedi kudretinde olan Cenabı Hakka yemin ederim ki oruçlu ağzın (açlık) kokusu Allah (c.c.) indinde misk kokusundan daha temizdir.)
Hadis’i Kutside Cenabı Hak buyurmuştur ki (oruçlu kimse benim (rızam) için yemesini içmesini cinsi arzusunu bırakmıştır. Oruç doğrudan doğruya bana edilen (riya karışmayan) bir ibadettir. Onun (sayısız) mükafatını doğrudan doğruya ben veririm. Halbuki, başka ibadetlerin hepsi on misliyle ödenmektedir.) (Sahihi buhari-Muhtasar tecridi)
Ramazan boyunca kötü söz ve kötü hareketten uzaklaşan Müslüman, bütün iyi ahlakları edinme hasletlere kavuşmasıdır. Zira, İslam dini insanlara iyiliği emretmeyi, kötülüğü yasaklamayı farz kılmıştır. Bu sebeple iyi hasletlerin sadece bir aya sıkıştırılması da mümkün değildir. Ancak oruçlu insan, daha dikkatli ve hassas olma durumundadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) (Kim ki yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmazsa Cenabı Hak o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına hiç kıymet vermez, iltifat etmez).(a.g.c.shf.353) Diğer bir ifadeyle yalan, gıybet, koğuculuk ve şüphecilik gibi kötü huylar oruca zarar verir. Hatta bazı ulemalar oruçlu iken gıybet eden ve yalan söyleyenlerin orucunu kaza etmeleri rivayet edilmektedir.(İbni Hacer)
Oruçlu insan, devamlı açlık ve susuzluk duyguları ile kıvranırken hem kendi varlığını, hem de Allah’ın (c.c.) nimetlerinin kadrini ve kıymetlerini kavrar. Ayrıca, Allah (c.c.) rızası için hudutlara riayet etmenin ve Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğünü ve bildiğini tam anlamıyla düşünmenin de önemi büyüktür. Zira mazeretsiz orucunu bozarsa kendi cezasını kendi verecektir. Dolayısıyla hiçbir vehime ve mazerete sığınmadan insan kendi nefsini terbiye haline getirmesi ne büyük bir nimettir.
Bu meyanda oruç keyfiyeti insana yeni ufuklar açar. Nitekim Resulü Ekrem’in (s.a.v.) şu hadisi kudsi’si bu hususu haber vermektedir.(Adem oğlunun işlediği her hay-ru ibadette, kendisi için bir haz ve menfaat vardır. Fakat oruç böyle değildir. Oruç halis benim rızam için yapılan bir ibadettir. Onun mükafatını da ben veririm).(Zabidi a.g.e.) Yüce Rabbimiz onun mükafatını ben veririm buyurduğu bir ibadetten ve bunun getirdiği muhtevadan habersiz yaşamak korkunç bir haldir. Keza Hz. Peygamber (s.a.v.) (Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur) buyurmuştur. Zekatın malı temizlediği gibi, oruç da insanı manevi kirlerden temizler.
Yolculukta oruç (seferilik), İbn-i Abidin Hazretlerinin Reddu-l Muhtar’ında (c.I.sh:730 vd) bir müminin seferi sayılabilmesi için niyetin şart olduğu yazılıdır. Niyet etmeden bütün dünyayı dolaşsa seferi hükmüne girmez. Hanefi Fukahasına göre niyet ile 18 saatlik bir yola çıkan (normal yürüyüş ile) bir kimse, onbeş günden az bir süre ile bir beldeden diğer bir beldeye yolculuk ederse, ibadetlerini seferi olarak eda eder. Herhangi bir işin dışında sırf gezmek niyetiyle de olsa, seferi hükmü caridir. Ancak sırf Ramazan-ı Şerifte oruç tutmamak gibi batıl bir niyetle seyahate çıkarsa Allah (c.c.) katında mes’ul olur. Kaldı ki, Hanefi Fukahasına göre eğer oruç kendisine zarar vermezse, tutması daha hayırlıdır. (İbrahim Halebi – Mülteka – c.l. sh:267), Yani seferde olması (seyahatte olması) oruç tutmasına engel teşkil etmez, ta ki bazı sebeplerle oruç kendisine zarar versin… Ancak zarara uğraması halinde tutulmaması caizdir. Günümüzde seyahatler genellikle çok rahattır. Ramazan-ı Şerifte tutulan orucun fazileti de dikkate alınarak, seferde dahi olsa orucu tutmaya gayret etmek gerekir.
Ramazan ayının getirdiği güzelliklerden biride teravih namazıdır. Teravih namazı sünneti müekkede olan bir namazdır. Orucun değil vaktin sünnetidir. Bu sebeple yolcu olup oruç tutmayanların da teravihi terk etmeleri caiz değildir. Hz.Abbas (r.a.)’tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulü Ekrem (s.a.v.)’in ara vererek kıldığını, yine Resulü Ekrem (s.a.v.)’in ashabı kiramla birlikte cemaat halinde kıldığı (bazen de evinde kıldığı) da sabittir. Teravih namazının cemaatle kılınması hususunda bizzat Resulü Ekrem (s.a.v.)’in tatbikatı da vardır.
Bu vesile ile Yüce Rabbimizden, Ramazan-ı Şerifin tüm Müslümanlara ve insanlığa hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.

İsmet Boran


BU KONUYU PAYLAŞIN

Share |

Gönderme Tarihi : 23.08.2008
Anı Hit : 1908Gönderilen anılar,fıkralar,yazılar vs. yazarının sorumluğu altındadır. Kesinlikle site yönetimini bağlamaz.
Yorum Gönderilmemiş..
Yorum Göndermek için Üye Olmanız Gerekmektedir..